Cam kết sửa chữa sản phẩm 15 năm

Chính sách bảo hành

Sản phẩm của bạn được sửa chữa bởi Tefal, trong và sau thời gian bảo hành.
Để xem các điều khoản bảo hành cho sản phẩm của bạn, vui lòng xem chính sách bên dưới:

Chính sách bảo hành đồ điện gia dụng

Chính sách bảo hành chỉ được áp dụng trong nước. Không sử dụng cho hình thức chuyên nghiệp hay thương mại.

Vui lòng nhấp vào link bên dưới:
Xem điều khoản bảo hành
– Xem danh sách các quốc gia