Cam kết sửa chữa sản phẩm 15 năm

Hướng dẫn sử dụng

 

SẢN PHẨM TÊN MODEL HDSD
Hướng dẫn sử dụng – bàn ủi đứng IXEO + QT 15XX
Hướng dẫn sử dụng – bàn ủi đứng IXEO – QT1020
Hướng dẫn sử dụng – bàn ủi đứng – IT2460, IT2461, IT2440
Hướng dẫn sử dụng – bàn ủi đứng – IT3420, IT3440
Hướng dẫn sử dụng – bàn ủi cầm tay – DT3030
Hướng dẫn sử dụng- bàn ủi hơi nước – FV1844, FV1849
Hướng dẫn sử dụng- bàn ủi hơi nước – FV5717, FV5737
Hướng dẫn sử dụng – Nồi chiên không dầu – EY201D, EY2018
Hướng dẫn sử dụng – Nồi chiên không dầu – EY401D
Hướng dẫn sử dụng – Nồi chiên không dầu – EY701D
Hướng dẫn sử dụng – Bàn ủi cầm tay – DT6130E0
Hướng dẫn sử dụng – Máy ép trái cây  – ZE550D38
Hướng dẫn sử dụng – bàn ủi cầm tay – DT7000E0
Hướng dẫn sử dụng – Máy ép chậm  – ZC150838
Hướng dẫn sử dụng – bàn ủi hơi cầm tay – DT8100E0
Hướng dẫn sử dụng – Ấm đun  – KI772D38
Hướng dẫn sử dụng – BL985A31