Cam kết sửa chữa sản phẩm 15 năm

Chính Sách Bảo Mật

 

Công ty Cổ phần Groupe SEB Việt Nam (“Công ty”, “chúng tôi”) coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Trong quá trình hoạt động của Công ty, đặc biệt là khi bạn tương tác với chúng tôi và / hoặc với sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi xử lý thông tin có thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bạn (“dữ liệu cá nhân”). Mục đích của thông báo này là cung cấp cho bạn thông tin về việc Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

1. Phạm vi

Thông tin của thông báo này áp dụng cho tất cả khách hàng và / hoặc khách hàng tiềm năng của Công ty.

 

2. Danh mục dữ liệu cá nhân

Theo nguyên tắc phù hợp và giảm thiểu dữ liệu cá nhân, Công ty sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân thực sự cần thiết cho các mục đích được liệt kê trong thông báo này.

Dữ liệu cá nhân đó thuộc về các danh mục sau:

 • “Dữ liệu Danh tính”, chẳng hạn như họ và tên, ngày sinh và giới tính của bạn;
 • “Dữ liệu Liên hệ”, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán và / hoặc địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại của bạn;
 • “Dữ liệu hộ gia đình”, chẳng hạn như số người trong hộ gia đình của bạn, số trẻ em, tình trạng hôn nhân;
 • “Dữ liệu Thư tín”, chẳng hạn như email hoặc thư được gửi giữa bạn và Công ty;
 • “Dữ liệu tài chính”, chẳng hạn như tham chiếu tài khoản ngân hàng hoặc chi tiết thẻ thanh toán của bạn;
 • “Dữ liệu Sản phẩm và Dịch vụ”, chẳng hạn như thông tin chi tiết về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi;
 • “Dữ liệu Hồ sơ”, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của bạn, các giao dịch mua hoặc đơn đặt hàng do bạn thực hiện, sở thích, phản hồi và câu trả lời khảo sát của bạn;
 • “Dữ liệu Sử dụng”, chẳng hạn như thông tin về việc bạn sử dụng các trang web và / hoặc ứng dụng của chúng tôi;
 • “Dữ liệu Kỹ thuật”, chẳng hạn như thông tin được thu thập khi bạn truy cập và / hoặc sử dụng các trang web và / hoặc ứng dụng của chúng tôi, địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, phiên bản ứng dụng, hoạt động hệ thống và nền tảng và công nghệ khác trên các thiết bị bạn đang sử dụng;
 • “Dữ liệu Vị trí địa lý”, chẳng hạn như vị trí địa lý của các sản phẩm IoT (internet vạn vật) có chức năng phụ thuộc vào vị trí của chúng (chẳng hạn như phân tích chất lượng không khí, v.v.);
 • “Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông”, chẳng hạn như sở thích tiếp thị và truyền thông của bạn. Chúng tôi cũng theo dõi thời điểm bạn nhận và đọc các thông tin tiếp thị từ chúng tôi và bạn tham dự sự kiện nào của chúng tôi, thông tin nào chúng tôi sử dụng để cải thiện dịch vụ tiếp thị của mình, cung cấp cho bạn thông tin liên quan hơn và cải thiện chất lượng tài liệu tiếp thị của chúng tôi. Thông tin bổ sung về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý liên quan đến hoạt động tiếp thị được bao gồm trong các thông tin tiếp thị mà chúng tôi gửi cho bạn;
 • “Thông tin Nghề nghiệp”, chẳng hạn như chức danh công việc, địa chỉ email làm việc, số điện thoại làm việc và địa chỉ bưu điện làm việc của bạn;
 • “Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt”, chẳng hạn như dữ liệu sức khỏe hoặc sở thích ăn kiêng, mà chúng tôi xử lý trong những trường hợp rất hạn chế, chẳng hạn như khi bắt buộc phải làm như vậy vì mục đích pháp lý hoặc quy định (ví dụ: chúng tôi có thể hỏi bạn về các yêu cầu ăn kiêng của bạn nếu chúng tôi đang sắp xếp phục vụ ăn uống cho bạn).

Trong hầu hết các trường hợp, dữ liệu này được thu thập trực tiếp từ bạn. Tuy nhiên, nó cũng có thể được thu thập từ các bên thứ ba (ví dụ: các tổ chức khác của Công ty, v.v.).

 

3. Mục đích và cơ sở pháp lý

Công ty xử lý dữ liệu cá nhân thuộc các loại nêu trên cho các mục đích sau:

Mục đích Cơ sở pháp lý
Để tạo tài khoản người dùng và thông tin đăng nhập của bạn, nếu bạn đã có tài khoản trên một trang web / ứng dụng của Công ty hoặc một công ty khác thuộc Groupe SEB. Quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hoặc để thực hiện các bước trước khi giao kết hợp đồng.
Sử dụng thông tin về thói quen, phong tục và hành vi của bạn để gửi cho bạn thông tin và ưu đãi được cá nhân hóa, tôn trọng lựa chọn của bạn về vấn đề này. Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn.
Để cung cấp cho bạn thông tin hoặc cung cấp một dịch vụ phù hợp với nơi ở của bạn. Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn.
Để đáp ứng các tìm kiếm và yêu cầu thông tin của bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi bán, bao gồm cả việc sử dụng công cụ trò chuyện trực tuyến của chúng tôi. Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp sau: để liên tục cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Để quản lý tất cả các đơn đặt hàng của bạn được đặt trên các trang web / ứng dụng của chúng tôi và đặc biệt để gửi và theo dõi các sản phẩm đã đặt hàng, in hóa đơn và xử lý bất kỳ khiếu nại nào. Quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hoặc để thực hiện các bước trước khi giao kết hợp đồng.
Cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa và các ưu đãi trên các trang web / ứng dụng mà bạn có thể quan tâm (đặc biệt là dựa trên dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự). Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn.
Để bạn tự nguyện tham gia vào các bảng câu hỏi, khảo sát hoặc kiểm tra liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn.
Để cho phép bạn tham gia tự nguyện vào các trò chơi hoặc câu đố hoặc nhận các đề nghị hoàn trả và tài trợ trên các trang web / ứng dụng của chúng tôi. Quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hoặc để thực hiện các bước trước khi giao kết hợp đồng.
Để hiểu việc sử dụng các trang web / ứng dụng của chúng tôi và cải thiện hoạt động của chúng (đặc biệt là dựa trên dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự). Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn.
Để quản lý việc đăng ký của bạn vào danh sách gửi thư (bản tin). Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn.
Để cho phép bạn chia sẻ thông tin từ các trang web / ứng dụng của chúng tôi qua e-mail hoặc trên các mạng xã hội. Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn.
Để cho phép bạn để lại nhận xét hoặc đánh giá trên các trang web / ứng dụng của chúng tôi. Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn.

 

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ thống kê, nghiên cứu thị trường và phân tích xu hướng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình. Để làm như vậy, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin ẩn danh ở định dạng tổng hợp, có nghĩa là sẽ không thể nhận dạng cá nhân bạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

 

4. Cung cấp dữ liệu cá nhân

Nói chung, việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là tự nguyện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được pháp luật yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật hiện hành. Trong các trường hợp khác, ngay cả khi luật pháp không yêu cầu việc thu thập dữ liệu của bạn, chúng tôi vẫn phải thu thập dữ liệu của bạn vì đó là yêu cầu hợp đồng hoặc yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng với bạn. Do đó, nếu bạn từ chối cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân liên quan, Công ty không thể bán sản phẩm của mình cho bạn / cung cấp dịch vụ cho bạn.

 

5. Người nhận dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các tổ chức khác của Groupe SEB (danh sách các thương hiệu Groupe SEB có sẵn tại địa chỉ này: https://www.groupeseb.com/en/our-brands).

Ngoài ra, tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ với người nhận bên thứ ba thuộc các danh mục dưới đây:

 • các đối tác thương mại (chẳng hạn như các công ty tham gia các sự kiện đồng xây dựng thương hiệu với Công ty;
 • các nhà cung cấp kỹ thuật (chẳng hạn như các công ty lưu trữ, bảo mật và giám sát CNTT, các nhà cung cấp phần mềm);
 • các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị (chẳng hạn như đại lý quảng cáo, nhà cung cấp đánh giá / đánh giá đã xác minh, nhà tư vấn nghiên cứu thị trường hoặc các công ty cho phép chúng tôi tổ chức quay số trúng thưởng, cuộc thi và / hoặc khuyến mại);
 • nhà cung cấp quan hệ khách hàng (chẳng hạn như công ty dịch vụ khách hàng, nhà cung cấp quản lý tài khoản, nhà cung cấp hỗ trợ bán hàng);
 • các nhà cung cấp bán hàng và logistics (chẳng hạn như các công ty hỗ trợ bán hàng, logistics và / hoặc vận tải);
 • cố vấn chuyên nghiệp hoặc nhà tư vấn (chẳng hạn như kiểm toán viên bên ngoài, luật sư, nhân viên ngân hàng, kế toán và công ty bảo hiểm);
 • công ty kế thừa trong trường hợp sáp nhập và mua lại; và,

nói chung hơn, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà chúng tôi buộc phải tiết lộ như vậy bởi một tòa án có thẩm quyền hoặc bởi chính phủ, cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý khác, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan tương tự.

 

6. Chuyển dữ liệu cá nhân

Khi họ không ở quốc gia cư trú của bạn, những người nhận dữ liệu được đề cập ở trên thường ở Khu vực Kinh tế Châu Âu và / hoặc ở các quốc gia cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân thích hợp.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đến một quốc gia không đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ về quyền riêng tư. Trong trường hợp này, Công ty sẽ đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng, chẳng hạn như việc sử dụng “các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn” đã được Ủy ban Châu Âu thông qua (có thể lấy thêm thông tin tại địa chỉ sau: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Khi được yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn đồng ý cho việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn.

 

7. Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được lưu giữ chừng nào cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập (có tính đến các thời hiệu áp dụng đối với việc xác lập hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý).

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, bản chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ có thể bị tổn hại do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác và các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn (để dữ liệu đó không còn được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với bạn) cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, trong trường hợp đó, chúng tôi được phép sử dụng thông tin này vô thời hạn mà không cần thông báo thêm cho bạn.

 

8. Quyền lợi của bạn

Bạn có các quyền sau liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập, có nghĩa là bạn có thể yêu cầu truy cập tất cả hoặc một phần dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn.
 • Quyền cải chính, có nghĩa là bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn không chính xác hoặc không cập nhật.
 • Quyền xóa, có nghĩa là, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa tất cả hoặc một phần dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, đặc biệt khi chúng không còn cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng đã được thu thập.
 • Quyền phản đối, có nghĩa là, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn. Tuy nhiên, chúng tôi thu hút sự chú ý của bạn đến thực tế là chúng tôi có thể phải tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân đó nếu có căn cứ hợp pháp thuyết phục hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
 • Quyền hạn chế, nghĩa là bạn có thể, trong một số trường hợp nhất định, yêu cầu dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn được xử lý một cách hạn chế, nơi bạn đang tranh cãi về tính chính xác của dữ liệu cá nhân, nếu bạn đã phản đối việc xử lý, nếu xử lý dữ liệu cá nhân là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa và yêu cầu hạn chế thay vào đó hoặc nếu dữ liệu cá nhân không còn được yêu cầu bởi chúng tôi nhưng bạn yêu cầu dữ liệu cá nhân được lưu giữ để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý.
 • Quyền di chuyển, có nghĩa là bạn có thể yêu cầu xuất dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn ở định dạng máy có thể đọc được cho bên thứ ba, khi quá trình xử lý của họ được thực hiện bằng phương tiện tự động và dựa trên hợp đồng hoặc sự đồng ý của bạn.
 • Quyền rút lại sự đồng ý, có nghĩa là khi quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút lại như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các hoạt động xử lý trước khi rút lại.

Bạn có thể thực hiện các quyền đó bằng cách nhấp vào liên kết quản lý dữ liệu trên trang khách hàng của mình, bằng cách truy cập trực tiếp vào trang “Liên hệ với chúng tôi” trên các trang web của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua số điện thoại được cung cấp trên ứng dụng có liên quan.

Cuối cùng, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát tại quốc gia bạn cư trú hoặc nơi bạn tin rằng đã xảy ra sự cố liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

 

9. Sở thích tiếp thị của bạn

Theo sở thích của bạn, nếu bạn đồng ý nhận các thông báo như vậy, chúng tôi có thể gửi cho bạn các chương trình khuyến mại và ưu đãi thương mại liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do Công ty hoặc các thương hiệu Groupe SEB khác cung cấp, qua đường bưu điện, e-mail, SMS và từ các đối tác của chúng tôi, khi có thể.

Bạn có thể chọn không nhận các thông báo tiếp thị như vậy bất kỳ lúc nào, thông qua liên kết hủy đăng ký có trong các thông báo liên quan, thông qua các thông số của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn hoặc bằng cách đăng nhập vào trang khách hàng của bạn.

 

10. Liên hệ chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Groupe SEB Việt Nam

Tầng 15, Tháp B, toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.2245.9955

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn cũng có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Công ty tại vn.info@groupeseb.com.

 

11. Cập nhật

Thông báo thông tin này được cập nhật lần cuối vào 01/06/2021. Nó có thể thay đổi theo thời gian. Nếu vậy, một phiên bản mới của thông báo này sẽ được thông báo cho bạn qua kênh mà Công ty thường liên lạc với bạn.