Cam kết sửa chữa sản phẩm 15 năm
Máy xay sinh tố

Máy xay sinh tố Tefal BL47YB66

2.449.000
Xem thêm

So Sánh

Máy xay sinh tố Tefal BL477566

1.999.000
Xem thêm

So Sánh

Máy xay sinh tố cầm tay Tefal Opti Chef HB643138

1.999.000
Xem thêm

So Sánh

Máy xay sinh tố Tefal Ultrablend Boost BL985A31

12.990.000
Xem thêm

So Sánh

Máy xay sinh tố Tefal Blendeo+ BL2C0130

890.000
Xem thêm

So Sánh

Máy xay sinh tố Tefal Blendeo+ BL2C1166

1.090.000
Xem thêm

So Sánh

Máy xay sinh tố Tefal – BL2A0166

729.000
Xem thêm

So Sánh

Máy xay sinh tố Tefal – BL2A1166

939.000
Xem thêm

So Sánh

Máy xay sinh tố Tefal – BL42S166

1.299.000
Xem thêm

So Sánh

Máy xay sinh tố Tefal – BL42Q166

1.990.000
Xem thêm

So Sánh

Máy xay sinh tố Tefal – BL815E31

2.989.000
Xem thêm

So Sánh