Cam kết sửa chữa sản phẩm 15 năm
Chảo

Chảo chiên sâu lòng Tefal Natura 28cm B2266695

449.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên sâu lòng Tefal Natura 26cm B2266595

419.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên sâu lòng Tefal Natura 24cm B2266495

389.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên Tefal Natura 28cm B2260695

389.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên Tefal Natura 24cm B2260495

359.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên Tefal Natura 20cm B2260295

329.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên Tefal Light & Clean 26cm B2240595

399.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên Tefal Cook & Clean 26cm B2250595

399.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên Tefal Natural Force 22cm G2660302

1.099.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên Tefal Natural Force 24cm G2660402

1.209.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên Tefal Natural Force 26cm G2660572

1.319.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên Tefal Cook Healthy 28cm G1340695

527.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên Tefal Cook Healthy 24cm G1340495

450.000
Xem thêm

So Sánh

Chảo chiên sâu lòng Tefal Ultimate 28cm G2681972

1.199.000
Xem thêm

So Sánh