Cam kết sửa chữa sản phẩm 15 năm
Nồi điện tử cao tần IH