Cam kết sửa chữa sản phẩm 15 năm
Mua Easy Rice ComPact tại
Mua Easy Rice tại
Mua Easy Rice Plus
Chuyen gia ve noi com dien

TEFAL đảm bảo sửa chữa trong 10 năm cho dòng nồi cơm điện tử Easy Rice.

Nồi cơm Easy Rice được thiết kế để dễ dàng sửa chữa và tháo lắp. Các bộ phận lắp ráp được lưu trữ trong 10 năm để sửa chữa với chi phí thấp nhất, thậm chí khi đã qua thời hạn bảo hành.