Cam kết sửa chữa sản phẩm 15 năm

Nồi cơm điện tử Easy Rice RK732168