Cam kết sửa chữa sản phẩm 15 năm

Pháp Lý

 

Chủ biên Trang web này là:

GROUPE SEB VIỆT NAM, một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở đăng ký tại Tầng 15, Tháp B, toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, đăng ký theo mã số doanh nghiệp 0302541781 – ĐT 028.2245.9955

 

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của Trang web là:

VIPCOM, một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở đăng ký tại Lầu 5, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, đăng ký kinh doanh theo mã số 0302486361 – ĐT 0084 28 3820 5557.

 

Thông tin chung về trang web này:

Trang web này thuộc quyền sở hữu của GROUPE SEB VIỆT NAM, có trụ sở chính tại Tầng 15, Tháp B, toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

GROUPE SEB VIỆT NAM là một công ty con của Groupe SEB. Groupe SEB có nghĩa là tất cả các công ty liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với SEB SA, địa chỉ tại 4 M, Chemin du Petit Bois, Cedex 69132 ECULLY, Pháp – Tel. 04 72 18 18 18, Fax 04 72 18 16 55

 

Điều khoản sử dụng

1. Mở đầu

Trước khi truy cập trang web, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này mô tả các điều khoản thỏa thuận chung áp dụng cho việc sử dụng Trang web có thể truy cập tại Điều khoản pháp lý..

2. Chấp nhận các Điều khoản Sử dụng

Bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng Trang web này, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này và tất cả các điều khoản và điều kiện đề cập hoặc tham chiếu đến.

Nếu bạn từ chối tất cả hoặc một phần của bất kỳ nghĩa vụ nào hoặc Điều khoản Sử dụng hoặc các điều kiện có ở đây, vui lòng không sử dụng Trang web.

3. Sửa đổi Trang web và Điều khoản Sử dụng

Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo, tất cả hoặc một phần của Trang web và / hoặc các Điều khoản Sử dụng này. Bạn phải đọc và thường xuyên kiểm tra các Điều khoản Sử dụng và bất kỳ điều kiện nào mà tham chiếu được đưa ra để liên tục được thông báo về các điều khoản áp dụng cho bạn.

Việc sử dụng trang web sau những thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng này hoặc đối với Trang web cấu thành sự chấp nhận các sửa đổi.

4. Sở hữu trí tuệ

Bạn xác nhận rõ ràng rằng chúng tôi có độc quyền sở hữu tất cả các thành phần của trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh, hình minh họa, video, âm thanh, thiết kế, giao diện, cấu trúc, khái niệm, nhãn hiệu, logo, giải pháp kỹ thuật và đồ họa, cơ sở dữ liệu , phần mềm, mã nguồn có sẵn trên Trang web và / hoặc chuyển tiếp qua Trang web.

Mọi sao chép, trình bày, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, thay đổi, kết hợp vào một trang web khác, sử dụng thương mại và / hoặc tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần Trang web hoặc bất kỳ thành phần nào của nó, bằng bất kỳ phương tiện nào và trên bất kỳ phương tiện nào, là nghiêm cấm.

Mọi hành vi sử dụng trái phép Trang web hoặc các nội dung, thông tin được tiết lộ trong đó đều có trách nhiệm với người sử dụng và cấu thành hành vi vi phạm bị trừng phạt theo pháp luật Việt Nam về Sở hữu trí tuệ.

Việc cấm tương tự cũng áp dụng đối với các cơ sở dữ liệu, nếu có, hiển thị trên Trang web được bảo vệ bởi các quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ và pháp luật về An ninh mạng. Do đó, bất kỳ sự sao chép hoặc truy xuất nào đều thuộc về trách nhiệm của người dùng.

Điều khoản này không thể được coi là giới hạn bất kỳ nguyên nhân nào khác của hành vi chống lại trách nhiệm về việc sử dụng trái phép Trang web hoặc nội dung của nó.

5. Trách nhiệm pháp lý và quyền truy cập trang web

Tất cả dữ liệu, thông tin và ấn phẩm có thể truy cập hoặc tải xuống từ Trang web được cung cấp cho mục đích thông tin và chỉ mục đích thông tin. Chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin có trên trang web. Thông tin trên trang web này có thể không chính xác về kỹ thuật và / hoặc lỗi đánh máy. Thông tin này có thể được sửa đổi định kỳ và các thay đổi sẽ được tích hợp vào các phiên bản mới.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Trang web không có khiếm khuyết, lỗi hoặc sai sót, hoặc chúng có thể được sửa chữa, hoặc Trang web sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn hoặc hỏng hóc, hoặc rằng nó tương thích với bất kỳ loại thiết bị nào.

Bạn thừa nhận có các kỹ năng và nguồn lực và kiến thức cần thiết để sử dụng Trang web. Bạn cũng thừa nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo tồn và bảo mật tính toàn vẹn của dữ liệu, phần cứng và phần mềm của bạn khi bạn truy cập Trang web.

Chúng tôi hoặc bất kỳ công ty nào liên kết với GROUPE SEB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do việc sử dụng Trang web, nội dung của Trang web hoặc bất kỳ yếu tố nào khác hiện diện trên các máy chủ lưu trữ của trang web.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, chấm dứt, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ lúc nào và không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì và theo quyết định riêng của chúng tôi, quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, nội dung, chức năng và giờ khả dụng. Trong bất cứ trường hợp nào, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ không được xem xét trong trường hợp không có Trang web.

Đối với nhận xét và đề xuất của bạn trên trang web, vui lòng liên hệ với quản trị viên web.

6. Bảo mật

Dữ liệu cá nhân được cung cấp hoặc thu thập thông qua Trang web chỉ được sử dụng theo chính sách bảo mật của chúng tôi và Điều khoản Sử dụng hiện tại và tuân theo Chính sách bảo mật được đăng trên Trang web.

7. Liên kết đến các trang web khác

Trang web cung cấp quyền truy cập vào các trang web khác thông qua các link liên kết. Chúng tôi không phải là người quản lý các trang web này và không thể kiểm soát nội dung của chúng. Theo đó, chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của các trang web này, cũng như đối với bất kỳ việc thu thập và truyền tải dữ liệu cá nhân, cài đặt cookie hoặc bất kỳ quy trình tương tự nào khác, được thực hiện.

8. Bảo vệ dữ liệu

Thông tin thu thập trên Trang web chịu sự xử lý dữ liệu của công ty GROUPE SEB VIỆT NAM, đơn vị kiểm soát dữ liệu.

Bất kỳ người nào có dữ liệu được thu thập và xử lý trên Trang web đều có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến họ cũng như có quyền phản đối dựa trên những căn cứ hợp pháp đối với việc xử lý dữ liệu của họ. Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

GROUPE SEB VIỆT NAM

Tầng 15, Tháp B, toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại. 028.2245.9955