10 Năm Bảo Trì

Kích thước 22cm

Màu Sắc Đỏ

SẢN PHẨM XEM GẦN ĐÂY