Cam kết sửa chữa sản phẩm 15 năm

Cam kết

Chúng tôi nói những gì chúng tôi làm, chúng tôi làm những gì chúng tôi nói!

 

Mỗi ngày, Tefal và đội ngũ của mình cam kết chiến đấu cho những cải thiện và những tiến bộ có ý nghĩa. Chúng tôi tôn trọng các giá trị chung: phát triển bền vững, cơ hội bình đẳng, dinh dưỡng cân bằng tốt cho mọi người và tiêu thụ có trách nhiệm.

Để đối mặt với những vấn đề trên, Tefal đã xác định năm ưu tiên cho phát triển bền vững:

Trước hết, Tefal đảm bảo rằng các sản phẩm của mình được thực hiện theo nguyên tắc đạo đức , nó không những trong các nhà máy riêng của mình mà còn trong các nhà cung cấp.

Tefal cũng đã phát triển một chính sách nhân sự có trách nhiệm , dựa trên các nguyên tắc không kỳ thị và tôn trọng con người. Về vấn đề này, Tefal coi trọng việc cung cấp một nơi làm việc an toàn cho nhân viên của mình.

Ưu tiên thứ ba là giúp đỡ cộng đồng . Ở các khu vực hoạt động, Tefal hoạt động như một bên liên quan kinh tế có trách nhiệm, giúp các doanh nghiệp địa phương phát triển nhưng cũng hỗ trợ các hiệp hội địa phương chống lạ,i loại trừ hoặc tham gia vào các cuộc tranh luận công cộng như thảo luận về dinh dưỡng và sức khỏe.

Người tiêu dùng ngày nay yêu cầu các sản phẩm mang tính an toàn và sức khỏe . Đối với Tefal, điều này có nghĩa là sản xuất các sản phẩm chất lượng cao liên tục sẽ cho cho ra những cách nấu ăn lành mạnh và ngon miệng.

Cuối cùng, Tefal coi trọng môi trường ở mọi giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm, từ nghiên cứu ban đầu cho đến chế biến sản phẩm vào cuối vòng đời và bao gồm sản xuất, vận chuyển và sự sử dụng của người tiêu dùng.

Điều này có nghĩa là chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm gia dụng và vẫn sẵn sàng tập trung vào các giá trị quan trọng như nguyên tắc xã hội, môi trường và kinh tế mà chúng tôi đặt ở trung tâm hoạt động của mình.

Dưới đây, các ví dụ để minh họa những gì chúng tôi làm.